+90 (532) 611 70 70

Kamuoyuna Bilgilendirme

UKIFED  > Duyurular, Genel >  Kamuoyuna Bilgilendirme
0 Comments

Federasyonumuza yapılan yoğun başvurudan kaynaklı olarak aşağıdaki bilgilendirmeyi kamuoyuna bilgilerine sunarız.

Birçok üretici ve köpek sahibinin Pitbull TerrierJapanese Tosa, Dogo ArgentinoFila Brasilerio türlerine ilave farklı ırklarında ( American Bully, American Staff , vb gibi)  yasaklı , tehlikeli ırk sınıfına sokulduğu  bilgisi yayılmış olup, sosyal medyada bilgi kirliliği oluşmuştur.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU İLE TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA  31541 sayılı resmi gazetesine çeşitli “Geçici maddeler eklenmiştir”.  yapılan değişiklikleri aşağıdaki linkten ulaşabilrsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-9.htm

Resmi Gazeteyi İndirmek için Tıklayınız 

“GEÇİCİ MADDE 3 – 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull TerrierJapanese Tosa, Dogo ArgentinoFila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür.”  ifadesi yer almaktadır.

Bakanlık tarafından şuan “tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin bir düzenleme” yayınlanmamıştır.

Bakanlık tarafından komisyon çalışmaları devam etmektedir. UKIFED tarafından standartları daha önce belirlenmiş ve sertikalandırılmış olan bütün ırkların çalışmaları ilgili komisyona iletilmiş bulunuyoruz. Konu hakkındaki çalışmalarımız devam etmekte olup,  ilgi birimler ile yakın temas halindeyiz.

Şuan için daha önceden belirlenmiş ırklar dışında tehlikeli – yasaklı ırk statüsüne yeni bir ırk eklenmemiştir.

Komisyonunun tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin bir düzenlemeyi yayınlamasından sonra  yeniden bilgi verilecektir.

Kamuoyu bilgisine sunulur.

UKIFED Yönetim Kurulu Başkanı.

Boran AYDIN.

Bir yanıt yazın